Irc Sohbet Komutları | Sohbetodalari.Site - Chat Sohbet Odaları Mobil Sohbet Siteleri

Irc Sohbet Komutlarıirc-komutlari

IRC komutları listesi
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu liste tüm ülkelerde kullanılan IRC in geleneksel komutların listesidir.

Temel olarak “/”, komut göstergesidir. Birçok durumda bunu değiştirebilirsiniz, mesela “$” olarak, bu durumda “/me”, “$me” olarak değişecektir. Ama varsayılan değer her zaman “/” dır.
<> Bunlar birçok durumda komutun gerektiği gibi çalışması içindir, ve etrafında [] olanların genellikle orada olmaması gerekmektedir. Komutlar ve ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi almak için her zaman istemcinizin yardım dosya(ları)na başvurun.
Hostmask lar nick!kimlik@sunucu formunda bulunurlar. Herhangi bir karakter veya tek bir karakter için kullanılan * ve ? gibi karakterleri kullanabilirler. Örneğin,
!BayViki@Vikipedi.org bu kimlik ve sunucudaki herhangi bir nick ile eşleşecektir. Şunu da belirtmek gerekir ki sadece “nick” şeklinde de kullanabilirsiniz, ve bu hostmask ile sunucu tarafından otomatik olarak eşleştirilecektir.

Kullanıcı komutları
admin
Kullanımı:

/admin [sunucu]
Bağlanılan sunucudaki veya belirtilen sunucudaki yönetimsel detayları verir.

help
Kullanımı:

/help (veya /raw help)
Mevcut IRC komutlarının listesini gösterir.

ignore
Kullanımı:

/ignore <nick!kimlik@sunucu>
İstemciniz bahsi geçen kullanıcıdan gelen mesajları göstermeyecektir. Bu komut istemciden istemciye değişiklik göstermektedir, daha fazla bilgi için irc istemcinizin yardım dosyalarını inceleyin.

/ignore -r <nick!ident@host>
engellemeyi kaldırmak için kullanılır.

join
Kullanımı:

/join <#kanal>[,#kanal2,#kanal3] [anahtar]
Belirtilen <#kanal> a girersiniz. Gerektiği durumlarda kanalın şifresi ([anahtar]) de girilir

list
Kullanımı:Sunucu içerisinde aktif en az 1 kullanıcıya sahip kanalları ve kanal başlıklarını listeler.

/list
Sunucudaki kanalları listeler. Listede ayrıca kanal başlıkları da görünür ve listeden istediğiniz kanala tıklayarak giriş yapabilirsiniz.[1]

links
Kullanımı:

/links
Bağlanılmış olan sunucunun bağıntılı olduğu bütün sunucuların listesini, ve hangi biçimde/sırada olduğunu gösterir. Büyük IRC ağlarında DDOS ataklarını engellemek için, /links komutu kullanımdan kaldırılmıştır.

lusers
Kullanımı:

/lusers
Yerel kullanıcıları biçimlenmiş halleri ile ve ayrıca çevrimiçi operator/admin leri, kanal sayılarını ve kaç tane sunucu olduğunu listeler.

Bunun mIRC da görüntüsü şu şekilde olacaktır:
1 sunucuda 3 görünmez ve 1014 kullanıcı var
6 operator çevrimiçi
32 kanal oluşturuldu
1017 kullanıcı ve 0 sunucum var

me
Kullanımı:

/me <yazı>
Önce nick, daha sonra <yazı> gelecek şekilde ekrana mesaj gönderir.

Örneğin, kullanıcı “HERO”, “/me televizyon izleyecek” şeklinde bir komut kullandığı zaman ekranda “HERO televizyon izleyecek” şeklinde gözükür. Komutun girişi ve gösterdiği mesaj istemciden istemciye değişmektedir.

motd
Kullanımı:

/motd [sunucu]
Kullanıcının bağlı olduğu veya istenilen bir sunucu için günün mesajını (ing. motd=Message Of The Day’den gelmiştir)

names
Kullanımı:

/names <#kanal>
Kanaldaki nick lerin listesini @ veya + (operator ve voice) ön ekiyle birlikte gösterir,

nick
Kullanımı:

/nick <yeninick>
Nickinizi <yeninick> olarak değiştirir.

notice
Kullanımı:

/notice <#kanal|nick!kimlik@sunucu> <yazı>
Belirtilen kanal veya kullanıcıya bir uyarı mesajı gönderir. Genel olarak, bu servis botları ve IRCop lar haricinde kullanılmaz.Gereksiz kullanımlar serverdan Gline yemenize (engellenmenize) sebep olabilir.

Kanalda operator konumunda iseniz, /mode #kanal +T yaparak, kanal uzerinde notice kullanmayi yasaklayabilirsiniz.

part
Kullanımı:

/part <#kanal>
Belirtilen, eğer belirtilen yoksa aktif haldeki kanaldan ayrılmada kullanılır. Eğer sebep belirtilmemişse, varsayılan ifade(genellikle kullanıcı tanımlı) kullanılır.

query
Kullanımı:

/query <nick>
Seçilen kullanıcı ile özel sohbet başlatır.

quit
Kullanımı:

/quit [sebep]
Bu komut sunucu ile bağlantıyı keser. Bazı zamanlar sunucu ile bağlantı yavaş ise sunucudan ayrılmak bir süre alabilir. Bu sebeple bazı istemcilerde /disconnect komutu istemciyi sunucudan çıkmaya “zorlar”. Eğer sebep belirtilmemişse, varsayılan ifade(genellikle kullanıcı tanımlı) kullanılır.

Mozilla’nın IRC istemcisi Chatzilla’da bu komut programı kapatır.

quote
Kullanımı:

/quote <komut> (ya da /raw <komut>)
Belirtilen komutu istemci programı aşıp direk sunucuya göndermede kullanılır. Örneğin /connect komutu /quote connect komutundan değişik fonksiyon gösterir.

stats
Kullanımı:

/stats <harf>
Verilen <harf>e bağlı olarak sunucunun istatistik bilgilerini listeler. (Sözgelimi: “/stats o” komutu sunucu konfigürasyonundan operatörleri listeleyecektir.)

Sık kullanılan sunucu istatistikleri:

Harf Komut Tanımı
g Sunucudaki G-Line ları listeler
k Sunucudaki K-line ları listeler
m Sunucunun özel kullanılabilir komutlarını listeler
p Sunucudaki IRC operator leri listeler
u Sunucunun uptime’ını listeler
Not: /stats k ve g komutları için genellikle IRC-Operator yetkisi gerekir.

whois
Syntax:

/whois <nick>
Kullanıcı adı hakkında bilgi getirir bkz. Whois

Kanal operator komutları
Bu komutlar yalnızca operator veya half-op yetkisindeki kullanıcılar tarafından verilebilir.

invite
Kullanımı:

/invite <nick> <#kanal>
Belirtilen <nick> i <#kanal> a bağlanmak üzere davet eder.

kick
Kullanımı:

/kick <#kanal> <nick> [gerekçe]
Belirtilen <nick> i <#kanal> dan atar. Doğal olarak kanaldan atılan kullanıcı yeniden bağlanabilir, bu nedenle bir kullanıcıyı kanaldan sürekli uzaklaştırmaktan çok uyarı amacı ile kullanılır. Son kısma istenirse kullanıcının kanaldan atılma gerekçesi belirtilebilir.

topic
Kullanımı:

/topic [#kanal] <yazı>
Mevcut başlığı <yazı> olarak değiştirir. Kanal mode’u +t ise yalnızca operatörler ya da half-op’lar kullanabilir; aksi halde bu komutu herkes kullanabilir. Herhangi bir <yazı> girilmezse, kanalın mevcut başlığını gösterir.

mode
Kullanımı:

/mode <#kanal|nick> <+/-değişken> <nick>
Belirtilen [#kanal], veya [nick] e değişkenle verilen mode’u atar. Gereken yetki düzeyi mode’a bağlıdır. Herhangi bir kanal mode’u atanmaksızın kendi üzerinizde bu komutu kullanabilirsiniz (mIRC kullanıcıları mode atamak için //mode $me <+/-değişken> komutunu verebilirler).

En sık mode’lar:

İsim Tip Tanımı
+b [hostmask] Kanal Belirtilen [hostmask] a uyan herhangi birine ban atar. [hostmask] user!ident@host şeklinde olmalıdır, ancak *@host şeklinde de kullanabilirsiniz.
+o [nick] Kanal Belirtilen nick’e kanalda operatör yetkisi verir.
+v [nick] Kanal Belirtilen nick’e ses verir (bakınız +m).
+h [nick] Kanal Belirtilen nick’e half-operatör yetkisi verir.
+m Kanal Kanalı modere eder (yalnızca operatörler, half-operatörler ve ‘ses verilen’ (+v atanan) kullanıcılar konuşabilir).
+t Kanal Başlığı yalnızca operatörler değiştirebilir.
+i Kanal Kanala yalnızca davet edilen (invite-only) kullanıcılar girebilir.
+I [mask] Kanal Belirtilen [mask] a uyan herkes davet edilmeden +i özelliğindeki bu kanala girebilir.
+p Kanal Kanala özel (private) durumunu atar (bu kanala bağlı değilseniz /who komutunu kullanarak kanalda kimlerin bulunduğunu göremezsiniz) (deprecated).
+s Kanal Kanala gizli (secret) durumunu atar (bu durumda /list komutunda bu kanal görünmez). Aynı kanalda +p ve +s mode’ları kullanılamaz.
+l [sayı] Kanal Kanalda bulunabilecek kullanıcı sayısını belirtilen [sayı] ile kısıtlar.
+k [anahtar] Kanal Kanalı belirtilen şifre [anahtar] ile kilitler. bu kanala bağlanabilmek için “/join #kanal [anahtar]” komutunun kullanılması gerekir.
+e [mask] Kanal Belirtilen [mask] a uyan herkese ban atılmasına engel olur.
+d Kullanıcı Kullanıcıya ‘sağır’ (deaf) durumunu atar. Kanal mesajları engellenir, ancak kullanıcı hala özel mesajları almaya devam eder.
+i Kullanıcı Kullanıcıyı ‘görünmez’ (invisible) hale getirir, yani /who veya /whois komutunda hiç kimse ‘nick’ e uyacak kısaltma kullanamaz; ‘nick’ in tamamının bilinmesi gerekir.
+R Kullanıcı Bazı ağlarda bulunan bu mode, kayıtsız kullanıcıların kayıtlı kullanıcılara mesaj göndermesini engeller.
+s Kullanıcı Kullanıcının; sunucu ‘links/delinks’ leri, ‘glines’ ları, ve ‘High-Traffic Mode’ a ilişkin notlar gibi sunucu notlarını görmesine izin verir.
+w Kullanıcı Kullanıcının ‘wallops’ ları, veya Oper’lar arasında gönderilen notları görmesine izin verir.
+o Kullanıcı Belirtilen kullanıcıya IRC Operator yetkisi atar. Bu modeş kullanıcıya kanal operatörü yetkisini atayan +o kanal mode’u ile karıştırılmamalıdır.
+x Kullanıcı Kullanıcının “hostmask” ını gizler, böylece kullanıcının IP’isinin bulunması olanaksız hale gelir.
Bu mode’lar farklı ağlarda değişiklik gösterebilir.