indir-2

Adıyaman İli Türkiye’nin Güneydoğu anadolu
Bölgesinin batı ucunda Orta Fırat bölümü içinde yer alır. Toroslar’ın güneydoğu
uzantıları üstünde yer alan Adıyaman ilinin Kuzeyinde Malatya ili (Pütürge,
Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçesi), Batıda Kahramanmaraş ili (Merkez ile Pazarcık
ilçesi), Güneybatıda Gaziantep (Araban ilçesi), Güneydoğuda Şanlıurfa ili
(Siverek, Hilvan, Bozova ve Halfeti ilçeleri), Doğuda ise Diyarbakır ili (Çermik
ile Çüngüş ilçesi) bulunmaktadır.

Merkez ilçe dahil 9 ilçesi ile 406 köyü
vardır. İlçeleri Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik
ve Tut ilçeleridir. Adıyaman ili 370 25′ ile 380 11′ kuzey enlemi, 370 ve 390
doğu boylamı arasında yer alır. Adıyaman ilinin yüzölçümü 7 614 km2 , göller ile
7.871 km2 olup, rakımı 669 m dir.

Yüzölçümü : 7614
km2

Nüfus : 810.260

Trafik Kodu :
02

İLÇELER :

Adıyaman Merkez :
Konum itibariyle
de ilin merkezi bir yerinde yer almıştır. Kuzeyinde Çelikhan ilçesi ve Malatya
ilinin Doğanşehir ilçesi, doğusunda Kahta ilçesi, güneydoğusunda Samsat ilçesi
ve Atatürk Baraj gölü ile güneyinde Fırat nehri, Urfa ilinin Bozova ilçesi ve
batısında da Besni İlçesi ile Tut İlçesi yer alır.
Yüz ölçümü 1702 Km,
yüksekliği ise 669 m.’dir.

Adıyaman İli daha önceleri sadece kale (
Hısn-ı Mansur Kalesi ) etrafında iken bilhassa, il merkezi olduğu 1954 yılından
itibaren süratle gelişmiştir.

İlçe merkezinde doğu – batı istikametinde
çizilerek çizilecek bir çizgi ilçeyi yaklaşık olarak ikiye böler. Bu çizginin
kuzeyi dağlık, güneyi ise ovalıktır. Ova, güneydeki Fırat nehri ve Atatürk
Barajı göl kıyısına kadar devam eder. Kentin birkaç kilometre kuzeyinden
itibaren kuzeye doğru gittikçe yükselen dağlık alanlar başlar. Güneydoğu
torosların bir bölümü olan bu dağlar doğu – batı istikametinde uzanır. Yüz
ölçümünün üçte birinden fazlasını oluşturan kuzeyindeki dağlık alanlarda yayla
iklimi hüküm sürer.

Adıyaman İlçeleri

Besni
Çelikhan
Gerger
Sincik
Tut
Kahta
Gölbaşı
Samsat

Related posts: