ayaş ankara Sohbet
Ayaş, Ankara‘nın bir ilçesidir. Ankara’nın 55 km batısındadır. Tarıma elverişlidir, bazı çiftlikler bulunur. İçmeleri ile meşhurdur.

Tarih
Ayaş’ın uzun bir tarihi vardır ve Evliya Çelebi’nin eserleri ile folklor şarkılarında da ismi geçer. Ayaş, Ayvaz, Ayas, Ayaz adını çağrıştırır. Ayaş’a yerleşenler Oğuz boylarıdır ve çeşitli köy adlarının Bayat, Afşar, Peçenek, Kıpçak ve Kargın olması da bundandır. 1554’te, Ayaş Sancak merkezi, ve 1864’te Ankara’nın Kaza’sı oldu. Osmanlı döneminde, eğitim olarak Ayaş ileriydi. 1900’de, 8 Medrese, 2 İptidai mektep ve 1 Rüşdiye vardı.[5]

Nüfus
Yıl Toplam Şehir Kır
1965[6] 16.936 3.873 13.063
1970[7] 17.581 4.454 13.127
1975[8] 18.325 4.575 13.750
1980[9] 17.202 4.080 13.122
1985[10] 21.762 6.936 14.826
1990[11] 20.806 6.427 14.379
2000[12] 21.239 7.839 13.400
2007[13] 13.159 5.646 7.513
2008[14] 13.502 9.554 3.948
2009[15] 14.057 9.890 4.167
2010[16] 13.291 8.479 4.812
2011[17] 13.166 8.277 4.889
2012[18] 13.087 8.295 4.792
2013[19] 12.997 12.997 veri yok
2014[20] 13.018 13.018 veri yok
2015[21] 12.678 12.678 veri yok
Yönetim
Belediye başkanları
Yıl Ad Parti Yıl Ad Parti
1984 Mehmet Çelebier ANAP 1989 Mustafa Süzen DYP
1994 Mehmet Çelebier ANAP 1999 Rifat Mavioğlu DYP
2004 Ali Başkaraağaç CHP 2009 Ali Başkaraağaç CHP
2014 Bülent Taşan AK Parti[22]
Turizm
Ayaş kaplıca, ılıca ve içmeceleriyle ünlüdür. İlçede 2008 yılı itibariyle 2000 yataklı bir kaplıca tesisinin inşaası başlamıştır. Ayaş’ta her yıl haziranın son haftası dut festivali yapılmaktadır. 2010 yılında yaklaşık 40 bin kişi festivale katılmıştır. Ayaş ilçesinde geniş yeşillik alanlar ve bol miktarda dut ağacı vardır. İlçe, ekonomik ve altyapısal olarak hızla gelişmektedir. Ayrıca Ayaş ilçesi domatesi ile meşhurdur.

Related posts: