Hakkari Sohbet Odaları
Hakkâri ili, Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ildir. Yüzölçümü 7121 km² olan bir ildir. 2006 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 236.581 kişidir.

Hakkari ilçeleri
Çukurca
Merkez
Şemdinli
Yüksekova

Tarih
Sırasıyla Hurri ve Urartu Krallıkları’nın parçası olan Hakkari, Pers Krallığı’nın egemenliğinden sonra Arap egemenliğine geçmiştir. Daha sonra Selçuklular’ın kontrolüne giren kent, 1536 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Coğrafi konumu sayesinde pek çok millete ev sahipliği yapan Hakkari 1662 tarihinde Katolik mezhebini benimsemeyen Asuriler Diyarbakır metropoliti XIII Mar Şimun Denha önderliğinde yeniden örgütlenerek Hakkari’nin Kodşanis/Koçanis (halen Konak) köyünü patriklik merkezi olarak benimsemişlerdir. Nasturi patrikleri 1918 yılına kadar bu köyde ikamet etmişlerdir. 19. yüzyıl ortalarına dek Hakkari nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Nasturiler, 1843 ve 1846’da Cizre Emiri Bedirhan Bey ile Hakkari Emiri Nurullah Bey’in düzenlediği iki saldırıda önemli ölçüde zayiat vermişlerdir. 1915-18 döneminde Kürt aşiretleri ile çatışan Hakkari Nasturileri önce İran’da Urmiye yöresine ve daha sonra İngiliz yönetimine giren Irak’a iltica etmişler, 1924’te topluca geri dönmeye teşebbüs etmişlerse de 12-28 Eylül 1924 tarihleri arasında yürütülen Şemdinli Harekâtı ile tenkil edilerek geri püskürtülmüşlerdir.[2]

Coğrafya
Doğusunda İran ve güneyinde Irak ile komşu olan Hakkari’nin batısında Şırnak, kuzeyinde ise Van illeri vardır. Hakkari’nin dört ilçesi bulunmaktadır:

Hakkâri
Yüksekova
Şemdinli
Çukurca
En yüksek noktası 4150 metreye ulaşan Cilo Dağları, Hakkari’dedir.

Ekonomi
Geçim kaynaklarının başında hayvancılık ve sınır ticareti gelen Hakkari’de hayvancılığın terör, sınır ticaretininse Irak savaşı nedeniyle darbe yemesi nedeniyle işsizlik çok yüksek düzeydedir.

Nüfus 246.469[1]
― Şehir nüfusu 136.124[1]
― Köy nüfusu 110.345[1]
Yüzölçümü 9.521 km²
Nüfus yoğunluğu 25.90 kişi/km²

Related posts: