Sınıf Öğretmeni Chat Siteleri
Sınıf Öğretmeni Chat Siteleri, Türkiye üzerinde yaşayan Sınıf Öğretmeni ve Sınıf Öğretmenlerini web üzerindeki chat ve sohbet odalarında buluşturan, Sınıf Öğretmenlerinin bilgi ve fikir alışverişi yaparak, dert, sorun ve problemlerini paylaşabildiği, yeni dost ve meslektaşları ile arkadaşlık kurarak deneyim ve tecrübelerini aktarabildikleri, yeni deneyimler kazanabildikleri Türkiye’nin Sınıf Öğretmeni Sohbet Odaları. Sınıf Öğretmeni Sohbet Siteleri web üzerinden mobil cep telefonu ilede günün 24 saati ve dilediğiniz her yerden kolayca erişebileceginiz 1 numaralı siteniz.

Sınıf Öğretmeni Mesleği ve Özellikleri
Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Sınıf öğretmeni, bu program çerçevesinde,

– Eğitim vereceği sınıfın düzeyine uygun yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere temel vatandaşlık davranışları kazandırır.

– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

– Eğitim ile ilgili sorunları gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

– Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,

– Ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;

– Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

– Sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,

– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,

– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sınıf öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak atanırlar.

– Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da isterlerse çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Sınıf Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA-2)” puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Genel Tarih, Genel Coğrafya, Temel Matematik, Temel Kimya, Genel Biyoloji, Müzik Öğretimi, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, İlköğretimde Program ve Geliştirilmesi gibi dersler verilmektedir. Eğitim sırasında okullarda uygulama yapılmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim- öğretim tazminatı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

– Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.

– MEB’ce yapılan müfettişlik sınavını kazanırlarsa müfettiş olabilirler.

BENZER MESLEKLER: Anaokulu Öğretmenliği.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,

– Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi

– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
meslekler ve özellikleri, mesleklerin özellikleri, meslek tanıtımları, sınıf öğretmeni, sınıf öğretmeni tanıtımı, sınıf öğretmeni nedir, sınıf öğretmeni ne demek, sınıf öğretmeni neye denir, sınıf öğretmeni ile ilgili bilgiler, sınıf öğretmeni bilgi, sınıf öğretmeni hakkında bilgi, sınıf öğretmeni olmak için, sınıf öğretmeninin görevleri, sınıf öğretmeninin özellikleri, sınıf öğretmeni mesleği, meslek tanıtımı,

Related posts: